Общи условия

1. www.tppbg.com се задължава да предоставя възможност за реклама на действащите фирми, както и на физически лица предлагащи определена услуга, приели условията на регистъра.

2. www.tppbg.com не носи отговорност за достоверността и пълнотата на публикуваната от потребителите информация, както и за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

3. www.tppbg.com не носи отговорност за възможни технически проблеми свързани с достъпа до информацията в сайта.

4. www.tppbg.com не носи отговорност за нарушени авторски права в следствие на поставени от потребителите текстови материали и изображения.

5. Потребителите са единствените отговорни за достоверността и пълнотата на публикуваната информация.

6. Регистрацията в www.tppbg.com е доброволна

7. Всички предлагани услуги от www.tppbg.com , могат да бъдат използвани само и единствено за дейност съобразена със законите на РБ.

8. Потребителят носи пълна отговорност за верността на публикуваната информация в каталога като отговаря, ако тя е в противоречие със законите на РБ и международните актове.

9. Задължениетона потребителя е предоставянето на достоверна информация при регистрирането, както и своевременното и актуализиране при настъпване на промяна относно предходно предоставената. При неизпълнение на това задължение потребителят ще носи риска от вредите, които биха могли да настъпят вследствие на това.

10. Времето, през което сайтът е недостъпен поради технически причини, няма да се счита за неизпълнение на споразумението за използване на сайта.

11. С регистрацията в сайта декларирате, че сте прочели условията и правилата и сте съгласни с тях.

12. www.tppbg.com си запазва правото да променя по всяко време условията за ползване и съдържанието на сайта, за което не носи отговорност, ако потребителят не се е информирал и прочел последния вариант на условията.

13. За да е GDPR съвместима с ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ И ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ ЕООД анонимизира данните до заличаването им, или изменянето им до неузнаваемост, така че по тях да не може да се идентифицира даденото лице.