МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І-ХИСАР ЕООД

Категория

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Адрес

гр. Хисар ул. "Гладстон" №12

Контакти

I. Общи данни за МЦ

„МЦ-І Хисар” ЕООД се намира в_град Хисар, който е куроротно селище - балнеологичен , SPA център . Поради това здравната мрежа в общината е представена от лечебни заведения за доболнична и болнична рехабилитационна дейност.
Доболничната помощ е разделена на :
-първична –представена от 12 индивидуални практики - /лични лекари, GP /.От тях 6 са базирани в „МЦ-І Хисар”, другите са разположени в бившите здравни служби в по-големите села ,а в по-малките са разкрити филиали,а така също и стоматологични практики ,в гр.Хисаря и по селата.
-Специализирана - :
“Медицински център-І Хисар”ЕООД, който е общинско търговско дружество със 100% общинска собственост , наследник на бившата СКК поликлиника и поместена в настоящата сграда от 1974г. С богат опит и традиции “Медицински център-І Хисар” осигурява професионално медицински обслужване .Дългогодишния опит и високата кфалификация на работещите , съчетано с модерна диагностична апаратура , оправдават съвременните изисквания за високо качество на медицинската услуга и добра медицинска практика.
“Медицински център-І Хисар” има сключени договори и с здравно – осигурителнаи фондове като : „Дженерали” , „ Закрила” ,”Дал бог здраве и живот”, „Надежда”.

Болничната помощ е представена от болниците за рехабилитация:
ВМА –София –Филиал Хисар
МВР Б-ца –Филиал Хисар
СБРНК- Филиал Хисар
Всички , временно пребиваващи пациенти в рехабилитационните лечебни заведения могат да извършат допълнителни изследвания и консултации със специалистите на МЦ- Хисар.
"МЦ-І Хисар" ЕООД се намира в_град Хисар, който е куроротно селище - балнеологичен , SPA център . Поради това здравната мрежа в общината е представена от лечебни заведения за доболнична и болнична рехабилитационна дейност.
Услуги
Доболничната помощ е разделена на :
-първична –представена от 12 индивидуални практики - /лични лекари, GP /.От тях 6 са базирани в „МЦ-І Хисар”, другите са разположени в бившите здравни служби в по-големите села ,а в по-малките са разкрити филиали,а така също и стоматологични практики ,в гр.Хисаря и по селата.
-Специализирана - :
Информация по кабинети
Акушерство и гинекология
Офталмология
Ендокринология
Хирургия
Ортопедия и травматология
Кардиология
Неврология
УНГ
Кожни и венерически болести
Клинична лаборатория
Рентгенова лаборатория
Информация за специалисти
Д-р Иван Главчев
Д-р Ангел Стоев
Д-р Камен Хаджийски
Д-р Митко Желязков
Д-р Красимир Колев
Д-р Жанета Минева
Д-р Мария Матева-Желязкова
Д-р Антоанета Василева-Петрова
Д-р Жанета Матева
Д-р Диана Мутовска
Д-р Богдан Янков