СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКОТО МЕДИЦИНСКО СДРУЖЕНИЕ ПО ХЕМАТОЛОГИЯ

Категория

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Адрес

ул. „Пловдивско поле“ 6, София, България

Контакти

СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКОТО МЕДИЦИНСКО СДРУЖЕНИЕ ПО ХЕМАТОЛОГИЯ