ЕТ ХАРИОМ - АТАНАС ЯНАКИЕВ

Категория

СТОПАНСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ

Адрес

Първенец Ул. Симеон 6, България

Контакти

  • 0888229050

  • office@publichniregistri.com

Фирма : ЕТ ХАРИОМ - АТАНАС ЯНАКИЕВ

Управител : АТАНАС СТОЯНОВ ЯНАКИЕВ

Адрес : Първенец Ул. Симеон 6, България

Телефон : 0888229050

ЕТ ХАРИОМ АТАНАС ЯНАКИЕВ се намира в село Първенец, област Пловдив.

 

Фирмата извършва търговия със следната продукция: 

1. пълноценни комбинирани фуражи;
2. пълноценни млекозаместители;
3. допълващи фуражи, съдържащи фуражни добавки и премикси, изготвени на основата на фуражни 
добавки;
4. допълващи фуражи, съдържащи само фуражни суровини;
5. допълващи минерални фуражи;
6. допълващи фуражи, изготвени на основата на меласа;
7. допълващи млекозаместители;
8. храни за домашни любимци, предназначени за търговия на едро;
9. фуражни суровини от местно производство;