ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ СОФИЯ

Категория

ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Адрес

София, ул.Алабин №22

Контакти

АДРЕС:

гр.София,район „Триадица",ул.„Алабин" 22, П.К. 1000

Работното време на звеното за административно обслужване е от:

9:00 до 17.30 ч. без прекъсване през работни дни.

 

 

Веселин Пенев - Областен управител

Тел.: 02 9265103; 02 9884794

 

Томи Младенов Николов - Зам.областен управител

Тел.: 02 9265114
Ел. поща: t.nikolov@sf.government.bg , tomi_tmn@abv.bg

Петър Александров Харалампиев - Зам.областен управител

Тел : 02 9265102
Ел. поща: p.haralampiev@sf.government.bg

Живка Такева-Първанова - Зам.областен управител

Тел.: 02 9265165
Ел. поща: j.takeva@sf.government.bg


Тодор Гунчев - Главен секретар

Тел:02/9265110; 02/9805900
Ел.поща: t.gunchev@sf.government.bg

Росица Тодорова - Директор на дирекция "АПОФУС"

Тел:02/9265115; 02/9804688
Ел.поща: rtodorova@sf.government.bg

Евдокия Радкова - Директор на дирекция "АККРиДС"

Тел:02/9265188
Ел.поща: e.radkova@sf.government.bg

Павлина Стаменова - Началник отдел "Правно обслужване и управление на собствеността"

Тел:02/9265116
Ел.поща: p.stamenova@sf.government.bg

инж. Даниела Десева - Началник отдел "Държавна собственост"

Тел:02/9265156
Ел.поща: d.deseva@sf.government.bg

Кирил Митов - Началник отдел "Административин контрол и регионално развитие"

Тел: 02/9265155
Ел.поща: k.mitov@sf.government.bg

Общо деловодство

Тел:02/9265125 ; 02/9265182
Ел.поща: delovodstvo@sf.government.bg

За сигнали, мнения и предложения

Тел: 02/9265125; 02/9265189
Ел.поща: zagrajdanite@sf.government.bg