ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ КЛАС 2002

Категория

СТОПАНСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ

Адрес

Безводица, България

Контакти

  • 05715 4316, 0887 598547

  • zkpuklas_2002@abv.bg

ЗКПУ Клас 2002 - Търговия със земеделска продукция Безводица, Балчик
ЗКПУ Клас 2002 е земеделска кооперация за производство и услуги в село Безводица. Кооперацията извършва производство и търговия със земеделска и животинска продукция.
Земеделска кооперация за производство и услуги село Безводица
ЗКПУ е земеделска кооперация за производство и услуги в село Безводица, област Добрич. Основната дейност на кооперация е производство и търговия със земеделска и животинска продукция. Кооперацията основно произвежда: царевица, пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед. ЗКПУ Клас 2002 извършва следните дейностти:

извършване на еденични или комплексни земеделски услуги
производство на семена
посадъчен материал и търговия с тях
Производство на земеделска продукция от ЗКПУ Клас 2002
Произвежданата земеделска продукция от земеделска кооперация за производство и услуги Клас 2002 включва: пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед и царевица. В процеса на производство, екипът на кооперацията използва единствено подбрани семена с високо качество. Преимуществата на ЗКПУ Клас 2002 пред други кооперации са: непрекъснато обновяване на селскостопанската техника и дългогодишният опит на служителите – земеделци.

ЗКПУ Клас 2002 отглежда предимно зърнени култури върху собствени и арендувани земи. Кооперацията разполага с ново поколение селскостопански машини и инвентар, необходими за обработката на земята и прибирането на готовата продукция.

Търговия със земеделска и животинска продукция в село Безводица
Земеделска кооперация за производство и услуги Клас 2002 извършва търговия със земеделска и животинска продукция. Ние извършваме търговия със следната земеделска продукция: царевица, пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед.

Продукцията произведена от кооперацията се характеризира с изключително високи показатели, благодарение на екологично чистия район и опитът на животновъдите.

Земеделска кооперация за производство и услуги Клас 2002 в село Безводица, предлага коректност, добро обслужване и качествена земеделска и животинска продукция.