ДДЛРГ Олга Стоянова

Категория

ОБРАЗОВАНИЕ

Адрес

ул.:В.Търново 2, общ. Дупница

Контакти

  • 0701/50 441; 5 04 81

  • office@publichniregistri.com

ДДЛРР "Олга Стоянова" в гр. Дупница е с капацитет 49 места. Домът може да положи постоянна, седмична и дневна грижа, както и училищна подкрепа за децата от дома. Дейностите на дома включват: диагностициране на развитието на децата; следене за социално-психологически проблеми и разрешаването им; социално-педагогическа работа в различните възрастови групи деца. Материалната база на дома е ремонтирана. Тя включва: спални помещения, кухненски кът и санитарни възли; дворни пространство с игрища; помещение за изпиране и гладене на дрехите; кабинети със социални работници и педагози;