СДРУЖЕНИЕ 'АСОЦИАЦИЯ НА ЛОКОМОТИВНИТЕ МАШИНИСТИ'

Категория

ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Адрес

улица „Заводска“ 2, София, България

Контакти

За нас:

САЛМ е браншова неправителствена и политически независима организация, подкрепяща локомотивни машинисти, помощник локомотивни машинисти, депомайстори и локомотивни инструктори в България. Усилията ни са насочени към популяризиране на професията в обществото, придобиването на по-високи професионални умения чрез допълнителни и продължаващи обучения, защита и подпомагане на всички членове на сдружението за повишаване икономическото им състояние по европейски стандарти и към разпространението на информация относно, квалификации и специализации в страната и чужбина.