СДРУЖЕНИЕ 'ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА ДИАЛОГ-МОСТОВЕ'

Категория

ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Адрес

улица „Петър Парчевич“ 46, София, България

Контакти

  • 0898478333

  • angelina_vl@abv.bg

Председател : АНГЕЛИНА ИВАНОВА ВЛАДИКОВА

 

Целите на сдружението са подчертаване ролята на религията в преодоляването на насилието и изграждането на устойчиво европейско общество и ролята на България като мост между християнството и исляма. България като пример за източноевропейска държава, в която мирно съжителстват различни религии и култури.
Привличане на обществения интерес в религиозната сфера и подчертаване ролята на вярата в съвременното общество.
Поощряване толерантността и мирното съжителство между различните религиозни и културни общности.

 

Членовете на Сдружението трябва да:

-работят активно за постигане целите на Сдружението;
-да спазват Устава и решенията на управителните органи на Сдружението;
-заплащат годишен членски внос в размер и срокове приети от Общото събрание на Сдружението.
Всички членове на Сдружението имат право:
-да участват и гласуват в Общото събрание на Сдружението;
-да участват в дейността на Сдружението;
-да получават информация за дейността на Сдружението;
-да внасят пред Управителния съвет предложения за развитие на Сдружението;
-да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението.

 

Органите за управление на Сдружението са: Общо Събрание; Председател; Управителен Съвет.

Изложбата „Gift of love”, която се провежда под патронажа на евродепутата Мария Габриел, ще гостува в Благоевград до края на месец март. Изложбата се реализира по инициатива на Сдружение „Мостове - Източноевропейски Форум за Диалог” (част от глобалната мрежа на URI, в партньорство с Център за европейски бежански миграционни и етнически изследвания (CERMES) и Центърът за българо-европейски културни диалози към НБУ.